2013-05-27

Kom och se Djävulsbibeln i våra nyinvigda lokaler

KB:s ombyggnation har pågått under två år och resultatet är ett mer öppet och tillgängligt bibliotek. Verkligen värt att fira!

Ett öppnare nationalbibliotek

Nu kan vi erbjuda nya funktionella lokaler för audiovisuellt material, tidskrifter och tidningar. Nytt är också fler studieplatser, Kafé Valfrid och Skattkammaren som är en utställningsyta där Djävulsbibeln och andra rariteter ur samlingarna visas.

 

invigningsmingel

 

 
Mingel invid den nya trämodellen av KB, en gåva från Statens fastighetsverk

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg inledde invigningen:
– KB har fått en ny kostym och vi är så glada att vi håller på att spricka!

Gunilla Herdenberg

Ett bibliotek kan inte stänga, särskilt inte ett nationalbibliotek. Gunilla Herdenberg passade därför på att tacka personal och besökare för att ha visat stort tålamod och samarbetsvilja under ombyggnationen.

 Peter Honeth

Statssekreteraren Peter Honeth från utbildningsdepartementet gratulerade KB och pratade om vikten för nationalbiblioteket att bibehålla rollen som landets minne, men också att fortsätta blicka framåt och se nya generationers behov. De nya lokalerna ger bättre fysiska förutsättningar för KB:s uppdrag och nu har KB äntligen fått ett eget "Rare books room".

 

Lenka MedinFastighetschef Lenka Medin från Statens fastighetsverk tackade för ett gott samarbete med god dialog. Hon talade om att framgångsrik utveckling kräver att man är lyhörd för både verksamhetens- och byggnadens behov. Här har KB:s tysta biblioteksmiljö och byggnaden från 1877 inneburit många utmaningar.

 

 

Peter HagdahlAvslutningsvis talade Peter Hagdahl från Statens konstråd om KB:s konstnärliga utsmyckning och om nytillskottet, konstverket Impulse Slight 100 000 Volt.  Verket föreställer ett blixtnedslag förevigat i polyamid och kol och är skapat speciellt för KB av konstnären Nina Canell.  

 

 

Välkommen till våra nya lokaler!

Ett utökat myndighetsuppdrag, behov av ett nytt klimatsystem och önskemål om fler publika ytor är bakgrunden till renoveringen som gjorts i samarbete med Statens fastighetsverk.

Utställningssalen Skattkammaren ligger på plan två och är öppen när biblioteket är öppet. Konstverket Impulse Slight 100 000 Volt finns på bottenvåningen i Annexet. Du hittar Kafé Valfrid vid huvudentrén och kaféet har samma öppettider som KB.

 

Konstverk som installeras
Montering av konstverket Impulse Slight 1 000 000 volt av Nina Canell

Innehållsansvar: Johanna Järnfeldt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Utställningslokalen Skattkammaren

Sveriges nationalbibliotek