2013-09-19

KB bygger visningsgränssnitt för digitaliserade dagstidningar

Första steget mot generellt gränssnitt för digitalt material


Box med tidningar
Tidningar från KB:s samlingar

KB påbörjar nu  arbetet med att utveckla ett visningsgränssnitt. Arbetet utförs i projektform och är första steget  i processen att  utveckla ett generellt visningsgränssnitt för digitaliserat material. Gränssnittet ska ingå i Libris webbsök, den nationella infrastrukturen, i nuvarande form och för framtida tjänster.

Hur gör användarna?

Som en del av utvecklingsprocessen vill vi gärna dra lärdomar av användarnas erfarenheter. Vi kommer att arbeta med att utveckla en så kallad minimal viable product (MVP). MVP är ett arbetssätt som gör det möjligt att snabbt testa idéer på potentiella användare och lära av deras behov och drivkrafter. Detta utvecklingsarbete kommer att ske på plats på KB i mikrofilmsläsesalen tillsammans med användarna.

Projektet

I projektet samarbetar personal från olika avdelningar på KB. Avdelningen som utvecklar katalogen Libris står för utvecklingsarbetet och personal från andra delar av verksamheten medverkar också .

Gränssnittet ska vara klart att tas i bruk under våren 2014.

Innehållsansvar: Eva Lundgren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Inlägg på Librisbloggen

Sveriges nationalbibliotek