2013-09-26

E-böcker tillgängliga via Libris

KB får i uppdrag att inleda försökverksamhet.

I propositionen "Läsa för livet" har KB fått uppdraget att inleda försöksverksamhet med att förmedla och tillgängliggöra e-böcker via Libris.


Uppdraget är finansierat med 2 miljoner kronor i särskilda medel.

Främja läsandet

Torsdagen 26/9 presenterade kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth propositionen "Läsa för livet". Propositionen innehåller flera förslag som ska främja ökat läsande och stärka litteraturens och upphovsmännens ställning. Alla i Sverige ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga, sa kulturministern på en pressträff på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

De nationella målen är att läsförmågan ska förbättras jämfört med idag, att fler regelbundet ska ta del av fack- och skönlitteratur samt att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhället.

I propositionen ger regeringen ett nytt uppdrag till KB, att inleda försöksverksamhet med att förmedla och tillgängliggöra e-böcker via nationella katalogen, Libris. Regeringen tillför också 2 miljoner kronor i särskilda medel för det uppdraget. Sveriges kommuner och landsting, SKL, får samtidigt uppdraget att förhandla med upphovsrättsorganisationerna kring e-boksfrågan.

Ny inrikting på biblioteksersättningen

Propositionen innehåller också ett förslag till inriktning för den framtida utformningen av biblioteksersättning, den ersättning som de litterära upphovsmännen får för att deras verk lånas ut på folk- och skolbibliotek. Förslaget går ut på att de litterära upphovsmännen endast ska ersättas för användandet av fysiska exemplar. En ny överenskommelse ska slutas mellan regeringen och upphovsmannaorganisationerna om beloppets storlek.

Senare i höst planerar regeringen att presentera sina planer på kompetensutveckling för lärare och på pressträffen sa kulturministern att det också ska omfatta bibliotekarier, men mer konkret än så kunde hon inte vara.

Propositionen innehåller flera andra förslag till läsfrämjande åtgärder

Innehållsansvar: Christina Jönsson Adrial, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Regeringen satsar på läsfrämjande och på att stärka litteraturens ställning. (Regeringens webbplats)

Sveriges nationalbibliotek