2013-05-28

Digitala lån ökar på biblioteken och fysiska lån minskar

Nu är den slutgiltiga biblioteksstatistiken klar

Webbesök och utlåning av e-medier ökar på de offentligt finansierade biblioteken i Sverige, men den totala utlåningen minskar. Utlånen av barnböcker minskar med en halv miljon lån.

Mest e-utlån på forskningsbibliotek

Det digitala biblioteket ser ut att ha fått sitt genombrott då utlåning av e-medier och webbesöken hos de offentligt finansierade biblioteken i Sverige ökade, samtidigt som fysiska besök och lån minskade. Forskningsbiblioteken är ledande i utvecklingen med 45 miljoner rapporterade lån från elektroniska bestånd och 9 miljoner från de tryckta under 2012.

Färre barnböcker och längre till skolbiblioteket

Den totala utlåningen på folkbiblioteken minskade 2 procent (-1,6 miljoner) under 2012 och samtidigt minskade också de fysiska besöken med 2 procent (-1,4 miljoner). Utlånen av barnböcker minskade med en halv miljon lån, vilket går emot folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag där barn och unga är en prioriterad grupp.

Färre bibliotek

Närheten till ett folkbibliotek minskar för många svenskar och det i sin tur påverkar antalet fysiska besök och lån av tryckta böcker och tidskrifter negativt, men ökningen av e-mediernas användning ökar inte i motsvarande antal trots att e-boksutlåningen gått upp med 289 procent mellan 2009 och 2012. Alla har inte möjlighet att använda bibliotekens resurser via webben.
2012 fanns 1.187 bemannade folkbibliotek, vilket är en minskning med 6 procent sedan 2009. Under samma period har samtidigt närmare 1 av 10 sjukhusbibliotek fått stänga. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer det att finnas 1000 folkbibliotek 2020.

Resultaten sammanfattas i rapporten Bibliotek 2012 och samtliga resultat finns i detalj per kommun/per bibliotek i excelformat.

Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek