2012-10-11

Europeisk tevehistoria

40 000 klipp från hela Europa online

Tusentals timmar svensk och europeisk tevehistoria finns nu fritt tillgängliga via portalerna EUscreen och Europeana.

Porträtt på Cristopher Natzén och Mats Rohdin
Christopher Natzén och Mats Rohdin

Fokus på nyheter

Christopher Natzén och Mats Rohdin på KB:s forskningsavdelning har arbetat med EUscreen.

Projektet har pågått under tre år. Tillsammans med SVT har vi valt ut vilket material som ska vara med. Bland annat finns de flesta Aktuelltsändningar från starten 1958 till 1962 med i urvalet. Vi har klippt upp programmen så att man inte behöver titta igenom hela sändningen för att se enskilda inslag. Allt material har också katalogiserats så att det är sökbart.

Huvuddelen av materialet på portalen skyddas av upphovsrätt. Det har begränsat möjligheterna att lägga ut material där de nationella tevebolagen inte äger alla rättigheter. Det är därför ont om program som innehåller musik och spelfilmer, men desto mer nyhetsinslag och dokumentärer.

Allt material som finns på EUscreen är också sökbart via Europeana, som är en portal för material från arkiv, bibliotek och museer i Europa. Det går även att komma åt filmklippen via sökträffar i Google.

Unik historisk källa

Sammanlagt finns nu cirka 40 000 klipp ur sextio års Europeisk tevehistoria varav 5000 klipp kommer från KB. KB har samarbetat med SVT för att kunna göra materialet tillgängligt. Teve-materialet är sökbart men även indelat i ett flertal utställningar med teman som ska hjälpa forskare, lärare, allmänhet och fria kreatörer att hitta in i det.

I det stora materialet kan man skapa sig en bild livet i vardagen i Europa och följa samtida rapporteringen kring några av nittonhundratalets stora händelser och politiska debatter. Suezkrisen, Berlinmurens uppförande, Cypernkrisen, Algeriets frihetskamp, Dag Hammarskjölds död och krisen på Kuba är några av de händelser som finns rikligt representerade.

EUscreen startade som ett treårsprojekt i oktober 2009 och är finansierat av EU-kommissionens eContentplus program.

Innehållsansvar: Christopher Natzén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Exempel

Dag Hammarskjölds begravning

Byggandet av Arlanda

Sveriges nationalbibliotek