2011-09-28

Hjälp KB fylla luckorna

Du kanske har något som vi saknar.

Desiderata

Desiderata betyder önskemål. Kungliga bibliotekets desiderataförteckning omfattar med andra ord böcker och tidskrifter som KB önskar.

Av olika orsaker saknas de önskade trycken i bibliotekets samlingar. Kanske har de inte levererats från tryckerierna; enligt lag skall i princip allt som trycks i Sverige eller utges av svenska förlag skickas till KB. Kanske är de av någon anledning förkomna.

Desiderataförteckningen är således en förteckning över verk som vi vet saknas i biblioteket. Troligen saknar vi tryck utan att vi vet om det. Vi tar tacksamt emot information om sådana fall.

Hjälp KB att fylla luckorna i samlingarna

KB tar tacksamt emot gåvor.  

Vill Du donera ett önskat tryck ber vi Dig att tänka på att trycket skall vara i gott skick och att det är viktigt att det rör sig om den efterfrågade upplagan.

KB har inte möjlighet att skicka individuella tack i efterhand. Vi tackar på förhand för att Du hjälper oss att göra samlingarna så kompletta som möjligt. Ditt bidrag är en del av vårt gemensamma kulturarv. KB återsänder inte de tryck som av någon anledning inte införlivas i samlingarna.

Skicka in din gåva och bifoga faktura gällande portokostnaden, som betalas av KB.

Kanske är försäljning av ett verk aktuellt? Kontakta Jan Ottosson (fornamn.efternamn@kb.se) telefon 010-709 33 52 i alla frågor som rör desiderata, gåvor och försäljning.

Innehållsansvar: Jan Ottosson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Förteckning över önskad litteratur

Sveriges nationalbibliotek