2010-04-09

KB:s underlag till nationell digitaliseringsstrategi

Kungliga biblioteket har till Kulturdepartementet lämnat in ett underlag till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Underlaget är ett svar på det uppdrag (KU2009/2152/KT) som regeringen gav till 23 myndigheter och institutioner senhösten 2009.

EU-strategi

Uppdraget svarar mot EU:s krav att medlemsstaterna ska upprätta nationella strategier och mål för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Medlemsstaterna ska dessutom främja synergier mellan de olika institutioner som är engagerade i motsvarande processer.

 

Innehållsansvar: Magdalena Gram, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 KB:s underlag till en nationell strategi
för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt
bevarande

Sveriges nationalbibliotek