2010-04-16

KB gemensam myndighet för Bibliotekssverige

Förslaget till nationellt samordningsuppdrag för KB lämnat till regeringen

Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie
Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin

Kungliga biblioteket lämnade den 16 april in sitt förslag till uppdrag för nationell samordning till regeringen. Förslaget innebär bland annat att KB får ett nationellt ansvar för biblioteksfrågor i Sverige.

Genomgripande förändring

– Om KB:s förslag blir verklighet innebär det en av de största förändringarna i den svenska biblioteksvärlden på många år, säger Gunnar Sahlin. Förslaget gör det möjligt att samla både uppdrag och resurser för att förbättra bibliotekens möjligheter att ge medborgarna tillgång till likvärdig information.

Samlat innovationsarbete

Bland förslagen finns en nationell samkatalog, samordning av digitala tjänster, samlat innovationsarbete, kvalitet och statistik, samt förslag på dialogstruktur. Förslaget gäller alla offentligt finansierade bibliotek, vilket innebär möjlighet till samordning för såväl folk- och skolbibliotek som universitetsbibliotek.

– Vi befinner oss i en unik situation. Våra politiker ser tydligt behovet av att samla uppdrag och resurser för att förbättra bibliotekens möjligheter att ge medborgarna tillgång till likvärdig information, säger Gunnar Sahlin.

Gemensam bild av framtiden

KB:s bild av behoven av nationell samordning stämmer väl överens med den enkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) offentliggjort.

– SKL:s enkät kring Kungliga bibliotekets framtida roll i en ny kulturpolitik ger tydliga indikationer om förväntningar inom en rad områden som är viktiga för att bygga en god infrastruktur, säger Gunnar Sahlin.

Intensivt arbete under våren

KB fick i december 2009 uppdraget av regeringen att utarbeta ett förslag om nationell samordning av bibliotekssektorn i Sverige. För att fånga upp behov och önskemål från folk- och länsbiblioteken har KB genomfört ett intensivt dialogarbete under våren:

– Vid möten, på bloggar och i alla upptänkliga situationer har vi diskuterat hur dessa uppgifter bäst ska lösas, berättar riksbibliotekarie Gunnar Sahlin. Dialogen kommer att hållas levande under de fortsatta förberedelserna.

 

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterade dokument

 KB:s förslag till nationell samordning

 SKL:s enkät

Sveriges nationalbibliotek