2009-02-11

Utvecklingen mot ökad samordning

Riksbibliotekarien Gunnar Sahlin kommenterar kulturutredningen.

Gunnar Sahlin, riksbibliotekari
Gunnar Sahlin

Kulturutredningen har nu kommit med sitt förslag och flera delar berör Kungl. biblioteket (KB) och verksamhetens utveckling.

På sikt föreslås att KB:s, Riksarkivets samt Talboks och punktskriftsbibliotekets (TPB) verksamheter samlas i en myndighet.

Vi kan konstatera att det finns goda skäl att samverka ännu mer i framtiden. Resurserna är knappa och frågeställningarna likartade inom flera myndigheter.

KB är en aktiv part i ABM-sektorn (Arkiv Bibliotek Museer) och vi har redan en god erfarenhet av sammangåendet med Statens ljud- och bildarkiv och är redo fortsätta utvecklingen mot en ökad samordning i staten.

Utvecklat ABM-samarbete nödvändigt

  • Samarbete inom arkiv, bibliotek och museer (den s.k. ABM-sektorn) är viktigt för service till användare och hushållning med resurserna. Sverige är ett litet land i internationellt perspektiv och vi hanterar komplexa frågor. Därför måste vi ha nära samarbete inom ABM-sektorn.
  • Centrala frågor inom det digitala området såsom till exempel långsiktig arkivering är gemensamma för hela ABM-sektorn och behöver besvaras. Idag finns redan ett flerårigt och väl utvecklat samarbete genom ABM-centrum. Det finns också ett samarbete med museer och Riksarkivet gällande tillgänglighet till gemensamma resurser.

Samordning inom biblioteksområdet

Biblioteken är ett verktyg för att utveckla Sverige som kunskapsnation och KB har kompetens med djup och bredd i organisationen inom nuvarande uppdrag. KB har redan idag ett uppdrag som samordnare av informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning med insatser som

  • LIBRIS samkatalog och fjärrlån
  • Bibliografiska insatser och samordning
  • Nationellt konsortium för e-licenser
  • Gemensam söktjänst för högskolornas e-publicering  (Open Access)

KB samordnar för hela bibliotekssektorn.

  • Fjärrlån
  • Chattjänst för biblioteken - Fråga biblioteket
  • Regionalt samarbete i viss utsträckning

KB samarbetar med Kulturrådet i det så kallade Sverigebiblioteket.

Positivt är också att utredningen kommenterar och lyfter fram Specialbiblioteken (vid museer, stiftsbibliotek, med mera), då dessa är av stor vikt för forskarna.

Som myndighetschef ser jag det som en bra ambition att samordna biblioteksresurser i ett nationellt perspektiv med användaren i fokus.

Nu vidtar remissarbete under tre månader. Det är av yttersta vikt vad företrädare för våra användare har för synpunkter.

När beslut fattas kommer vi att vara redo att bedriva fortsatt utvecklingsarbete.

Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kulturutredningen

Sveriges nationalbibliotek