2009-03-16

Sondera - ny samsökningstjänst

Den första april lanseras Sondera, en tjänst för samsökning i tre databaser.

De tre databaserna är Nationell ArkivDatabas (från Riksarkivet), LIBRIS och Svensk mediedatabas (båda från Kungl. biblioteket). En sökning i Sondera ger dels en överblick över innehållet i de tre databaserna, dels en ingång till att studera materialet direkt i respektive databas. Oavsett om man vill göra en bred och generell sökning på ett ämne, eller göra en djupare sökning i de tre databaserna, är Sondera en bra plats att utgå från. Sondera är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet och Kungl. biblioteket.

Sveriges nationalbibliotek