2009-10-15

Plåten sökbar via nätet

Lappkatalogen ”Plåtens” alfabetiska del är nu färdigdigitaliserad.

KB:s lappkatalog, den så kallade plåtens alfabetiska del är nu färdigdigitaliserad och sökbar via Internet. Den systematiska katalogen kommer att vara färdigdigitaliserad från sommaren 2010.

Bild på handskrivet katalogkort från 1865
Handskrivet katalogkort från 1865, nu sökbart på nätet

Tidigare enbart för tjänstebruk

Plåten är en lappkatalog för material tryckt från och med 1501 till och med 1955 och har varit i bruk sedan andra hälften av 1800-talet. Lapparna som från början förvarades löst i enklare kapslar var enbart tillgängliga för tjänstebruk. Senare placerades lapparna i plåtkapslar.

Lättare att söka i KB:s material

Plåten innebar en stor förbättring i jämförelse med tidigare kataloger som sedan blev en viktig källa till kunskap om det äldre beståndet av svensk och utländsk litteratur. Att plåtenkatalogen nu blir tillgänglig via internet innebär en väsentlig förbättring av möjligheten att söka bland KB:s material.

Delvis i Libris

Lappkatalogen Plåten har delvis konverterats in i databasen Libris. Konverteringsmetoden har medfört att det fortfarande finns unik information i den gamla lappkatalogen som ofta är nödvändig för KB:s användare och för personalen.

Pågått i ett år

Projektet att digitalisera katalogen har pågått sedan januari 2008. Projektgruppen har bestått av KB:s egen personal och varierat i storlek från 8 till 12 personer under projektets gång. KB har erhållit extern finansiering för projektet från Riksbankens Jubileumsfond men även bekostat projektet med egna medel.

Innehållsansvar: Elisabeth Mannerfeldt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad länk

Sök i plåten

Sveriges nationalbibliotek