2009-09-28

Nya Lundstedt får pris

KB:s tidskriftsbibliografi Nya Lundstedt har tilldelats Tidskriftsakademins Stora Pris 2009.

I bibliografin Nya Lundstedt beskriver KB 1900-talets svenska tidskrifter. Den fortsätter Bernhard Lundstedts tryckta (och digitaliserade) bibliografi Sveriges periodiska litteratur, som behandlar tidskrifterna från 1600-talet fram till 1899. Den färdiga bibliografin beräknas innehålla beskrivningar av fler än 22 000 svenska 1900-talstidskrifter.

Projektet belönas nu med Tidskriftsakademins Stora Pris för att det avsevärt ökat kunskapen om 1900-talets svenska tidskrifter och att vi nu för första gången kan skapa oss en överblick av den svenska tidskriftsfloran. Priset delas ut på Cirkus i Stockholm under Tidskriftsdagen den 20 oktober. 

Akademins motivering

Sverige höll på att bli sämst i världen på att förteckna sina tidskrifter. Ingen visste hur många som fanns, vilka tidskrifterna var, hur länge de levde och vilka som skrev i dem. Genom projektet Nya Lundstedt – Tidskrifter har merparten av denna skatt gjorts tillgänglig för forskningen och en större allmänhet. Närmare 17 000 tidskrifter finns nu beskrivna och sökbara i bibliotekskatalogen Libris.

Lyfter fram tidskrifterna

Tidskriftsakademin drivs i regi av Sveriges Tidskrifter, vilket är landets största branschorganisation inom mediesektorn. Organisationen består i dag av cirka 400 av de mest välkända och bästa tidskrifterna som ges ut i landet. Sveriges Tidskrifter värnar en mångfald av medier, professionell journalistik och en fri och tillgänglig press.

Akademins Stora Pris delas ut till en person eller organisation som på ypperligt vis verkat för en levande tidskriftskultur i ett vidare och långsiktigt perspektiv. Mottagaren av priset kan komma från olika delar av samhället, dock inte primärt från tidskriftsbranschen.

Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek