2009-06-17

Nätmobbning och rondellhundar nya ämnesord 2008

Bibliotekens ämnesord speglar trender inom bland annat miljö och mobil uppkoppling

Rondellhund

Rondellhund, nu även som ämnesord på ett bibliotek nära dig

Redaktionen för Svenska ämnesord har under 2008 godkänt ca 550 nya ämnesord. Svenska ämnesord används av de flesta svenska bibliotek för att beskriva böckernas ämnesmässiga innehåll. Systemet underhålls av Kungl. biblioteket och innehåller nästan 40 000 termer från alla ämnesområden. Ändå måste kontinuerliga uppdateringar av systemet ske. Orsaken är främst att det publiceras böcker inom nya ämnesområden som det saknats ämnesord för

Ämnesord som tidsspelgar

Några av de nya ämnesorden beskriver tydligt nya företeelser i samhället. Exempel på detta är ämnesorden: närproducerade livsmedel, biopirater, digitala klyftan, ekologiska kläder, evidensbaserat socialt arbete, inomhuscykling, konferensturism, metamaterial, mindfulnessmeditation, mobil-tv, nätmobbning, rondellhundar, samkönade äktenskap och snusavvänjning.

Bubblare

Alla förslag till nya ämnesord får dock inte godkänt av redaktionen. Rena modeord och engelska termer som saknar en bra svensk översättning hamnar i databasen som ”fria ämnesord”, en slags bubblare i avvaktan på framtiden. Bland dessa märks: sockerberoende, kulturföretag, whistle-blowing, alternativa massmedia (sociala medier). Termen Whistle blower finns på Språkrådets lista över onödiga engelska termer, vilket gjorde det svårt att godkänna just den termen. Om det kommer mycket litteratur i ämnet och Språkrådet inte hittar en bra översättning kan den engelska termen komma att godkännas.

Vissa bubblor spricker

För några år sedan pratades mycket om Den nya ekonomin och redaktionen fick flera gånger in förslag om att införa termen i Svenska ämnesord. Det var dock svårt att hitta en bra definition på ordet och företeelsen kunde beskrivas bra med ord som Informationssamhället, Informationsteknik, Internet. Ordet försvann sedan helt i samband med IT-bubblan.

Gamla företeelser – nya termer

Som ämnesord väljs termer som är i allmänt bruk och som förekommer i lexikon och uppslagsverk. Termer för olika företeelser kan bli föråldrade och ämnesorden byts då ut mot nya begrepp men hur vet man när en term är föråldrad och vilka termer som är i allmänt bruk? Här får man förlita sig på de källor som man använder sig av. Följande termer var oproblematiska att ändra: alkoholbeskattning blev alkoholskatt, laboratorieassistenter blev biomedicinska analytiker, graviditetstoxikos blev havandeskapsförgiftning. läshandikapp blev läshinder och självstympning blev självskadebeteende.

Ändringar visar trender

Det verkar finnas fog för att påstå att ändringar i databasen Svenska ämnesord speglar förändringar i bokutgivningen som i sin tur speglar förändringar i samhället. Exempelvis ger den ökade miljömedvetenheten i samhället ger avtryck i listan över nya ämnesord (ekologiska kläder och närproducerade livsmedel). En annan trend är att flera nya ämnesord eller ”bubblare” kan förknippas med den ständiga nätuppkoppling som utmärker vår tid (mobil-tv, nätmobbning och alternativa massmedia (sociala medier).

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterade länkar

Mer om Svenska ämnesord

Sveriges nationalbibliotek