2009-10-19

Kulturarv för alla

En internationell konferens om tillgång till det europeiska kulturarvet via webben.


Pelle Snickars, KB

KB och Riksarkivet arrangerade en internationell konferens i Lund 16–17 september om hur man på bästa sätt kan ge tillgång till det europeiska kulturarvet via webben.  Konferensen hölls på uppdrag av kulturdepartementet och ingick som en del i det svenska ordförandeskapet i EU.

Europeana

Ett huvudspår i diskussionerna var portalen Europeana, som vill tillgängliggöra samlingar från europeiska arkiv, bibliotek och museer. Europeana är ett europeiskt samarbetsprojekt som i nuläget innehåller länkar till 4,6 miljoner digitala objekt.  Innehållet spänner över böcker, konstverk, officiella dokument, fotografier och mycket mer. Kulturarvsinstitutioner i Europa lägger kontinuerligt in nytt material.

Portal eller inte

Man var eniga om att arbetet med Europeana var viktigt för att driva på samarbete mellan länder och institutioner. Men det fanns också röster som ifrågasatte om formen var den rätta. Den norska nationalbibliotekarien Vigdis Moe Skarstein ställde frågan om det verkligen behövdes fler portaler och om man inte hellre skulle se till att digitalt material kunde hittas genom sökmotorer som Google eller på andra vägar.

Framtidens arkiv

Hur institutioner ska förhålla sig till de stora aktörerna på webben som Facebook, Youtube och Google var ett annat spår. KB:s forskningschef Pelle Snickars framhöll att man måsta vara där användarna är och att medborgarna i större utsträckning kommer att kräva direkt digital tillgång till samlingar och objekt.

Legala hinder

Även om man kunde välja väg och lösa de tekniska problemen, sätter upphovsrättslagstiftningen hinder för att lägga ut material som är yngre än cirka hundra år. Man måste därför arbeta för att förändra den rådande lagstiftningen. Ett annat spår som diskuterades var olika modeller för att sluta avtal med dem som har rättigheterna till verken.

Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Konferensens webbplats

Europeana

Sveriges nationalbibliotek