2009-08-18

KB delar ut bidrag till utvecklingsprojekt

Ansökan ska vara inne senast 30 september

KB delar ut bidrag till utvecklingsprojekt inom områdena digitalisering, katalogfrågor, kompetensutveckling, Open Access och nationella licenser för e-resurser.

Projekten ska vara av allmänt intresse för informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. De ska i huvudsak genomföras under 2010 och finansieras från anslagen för projektbidrag och kompetensutveckling. Under år 2009 uppgick dessa till 5.3 miljoner respektive en miljon kronor.

Läs mer

Innehållsansvar: Jan Hagerlid, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek