2009-01-28

KB tackar uppmärksamma läsare

Heliga Birgitta inte längre drottning av Sverige i Frankrikes nationalbibliotek

Heliga Birgitta
Heliga Birgitta, "Sveriges utvalda", "Sveriges drottning" eller "Kristi brud"

Den 4 december 2008 publicerades här på www.kb.se en notis om KB:s deltagande i ett internationellt samarbete för auktoritetsposter. I texten förekom ett exempel för att illustrera hur stor skillnad det kan vara mellan olika nationalbiblioteks sätt att konstruera auktoriserade namnformer för en person, ett verk eller en institution.

Reine de Suède, knappast

Exemplet utgick från personen heliga Birgitta som i KB heter ”Birgitta, helgon, 1303–1373”, i Library of Congress heter hon ”Bridget, of Sweden, Saint, ca 1303–1373” i och Deutsche Nationalbibliothek skriver man ”Birgitta, 1303–1373". I Bibliothèque nationale de France hade det dock smugit sig in en felaktighet i auktoritetsposten när man kallade henne ”Brigitte (sainte; reine de Suède; 1303?–1373)” [Sic!].

Förvillande lika

Flera observanta läsare hörde då av sig till KB för att påpeka det historiska faktum att Heliga Birgitta aldrig varit drottning av Sverige. Denna uppgift gick skyndsamt vidare till Bibliothèque nationale de France.

Kärt barn med många namn

– Det finns sannolikt historiska skäl till uppgiften, förklarar historikern Jonas Nordin på Kungl. bibliotekets forskningsavdelning. Heliga Birgitta blev ett populärt helgon i medeltidens Europa och hon gavs därför olika folkliga benämningar. Vidua in Svecia (’den svenska änkan’) var en sådan – hon hade ju varit gift med lagman Ulf Gudmarsson av Ulvåsa som hon fick åtta barn med. Några andra var sponsa Christi (’Kristi brud’), electa Sveciae (’Sveriges utvalda’) och just Regina Sveciae, ’Sveriges drottning’.

Gamla kataloguppgifter

– Frankrike är ju ett katolskt land och troligen har denna folkliga benämning överförts från äldre katalogsystem till de moderna auktoritetsposterna. Någonstans i denna överföring har sedan den historiska bakgrunden gått förlorad, tror Jonas Nordin.

Rätt ska bli rätt

Bibliothèque nationale de France har lovat att korrigera felaktigheten, men det kan ta några månader innan förändringen syns i alla databaser. Denna historia visar om inte annat på vikten och nyttan med internationellt samarbete för auktoritetsposter.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

KB i internationellt samarbete för auktoritetsposter

Sveriges nationalbibliotek