2009-12-22

KB navet i Bibliotekssverige

Nu ska KB ta fram en handlingsplan för samordningen inom hela bibliotekssektorn.


Regeringsuppdraget som kom den 22 december innehåller inga stora nyheter, utan följer i princip tankarna i kulturpropositionen. KB ska svara för nationell överblick, främja samverkan och driva på utvecklingen – även inom regional och kommunal biblioteksverksamhet.

Jobbar för skarpt läge

Gunilla Herdenberg är chef för avdelningen Nationell samverkan på KB och den som tillsammans med riksbibliotekarien Gunnar Sahlin främst kommer att arbeta med frågan.
– Vi har inte suttit och väntat på beslutet, säger hon. Redan direkt när kulturproppen kom började vi förbereda oss för ett skarpt läge.

Därför pågår redan arbetet för fullt med handlingsplanens olika delmoment:

  • Hur ser det ut nu och vilka olika sorters bibliotek gäller det?
  • Hur kan KB utnyttja sin erfarenhet från samordning inom universitetsvärlden?
  • Vilka extra resurser och nya kompetenser behövs?
  • Hur ska inflytandestrukturen se ut?

Ett öppet kunskapssamhälle

Gunilla Herdenberg tycker att det nya uppdraget är spännande och även om mycket nu handlar om uppbyggnad och basarbete har hon visionen klar för sig:
– Jag vill att alla offentligt finansierade bibliotek arbetar tillsammans för användarens bästa, berättar hon, och att biblioteken är drivande i förverkligandet av ett öppet kunskapssamhälle.

Hon vill ha ett starkt och engagerat nationellt råd för biblioteksfrågor som identifierar områden för utveckling och gemensam infrastruktur. Biblioteken på regional och lokal nivå ska ha ett betydande stöd av de nationella resurserna, men arbeta fritt med sitt lokala uppdrag i den egna organisationen.

Dialogmöten

Närmast kommer det skapas ett nationellt samråd, bestående av representanter från bibliotekssfären. Ordförande i det rådet är Mats Herder och sekreterare är Barbro Thomas. Därefter blir det ett antal dialogmöten med biblioteksfolk på olika platser i landet.

Handlingsplanen ska vara klara till den sista april och det finns mycket att diskutera: en nationell katalog, upphovsrättsfrågorna, digitalisering, forskningsbehov, kompetensutveckling och mycket mer.

Ett område Gunilla Herdenberg brinner speciellt för är ett centrum för biblioteksinnovation, det hon kallar ”bibliotekslabbet”.
– Det finns så mycket att göra, avslutar hon. Det känns bra att det finns ett så stort förtroende för KB både inom bibliotekssektorn och hos våra uppdragsgivare.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Blogg

medverka i arbetet med handlingsplanen på vår blogg.

Sveriges nationalbibliotek