2009-01-26

KB gallrar utländska dagstidningar

Nordiska bibliotek erbjuds dubblettexemplar.

KB gallrar dubblettexemplar av utländska dagstidningar. Bland annat flera årgångar av Le Figaro, Åbo Underrättelser, Literaturnaja Gazeta, India Times, Neue Züricher Zeitung, The Observer och Das Reich. Tidningarna är främst från 1900-talets första hälft, men även från 1800-talets slut (se bilaga).

I samband med gallringen erbjuds samtliga nordiska bibliotek som vill komplettera sina samlingar att ta över delar av det gallrade materialet.

Bakgrunden till gallringen är att KB vill frigöra utrymme för en framtida nationell tidskriftsdepå – Statens biblioteksdepå (SBD) i Bålsta.

Innehållsansvar: Margaretha Wikström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Avtalsvillkor och tidningslista

Sveriges nationalbibliotek