2009-02-24

Hur Hollywood blev Hollywood

En studie i tidig amerikansk film- och journalistikhistoria

Jan Olsson, professor i filmvetenskap
Jan Olsson, professor i filmvetenskap och författare

Film- och biografkulturens framväxt och etablering i USA skedde i nära symbios med tidningsjournalistiken och dess förändringar. Periodvis drev tidningarna kampanj mot det nya fenomenet, men allt eftersom biografkulturen och filmerna började få fotfäste i kulturen och stadsbilden närmade sig de båda genrerna varandra allt mer. Detta och mycket mer om den amerikanska filmkulturens växelverkan med pressen diskuteras i "Los Angeles before Hollywood" av den svenske professorn i filmhistoria, Jan Olsson.

Ny publikation från KB

Boken utges av Kungl. biblioteket. Olssons studie visar i detalj i hur amerikanska tidningar, främst i Los Angeles, bevakade och beskrev filmen, dess publik och sociala gränssnitt ur en rad aspekter mellan åren 1905 och 1915. Detta samtidigt som mediets primära hemvist blev det som senare med ett samlingsnamn kom att betecknas som Hollywood.

Filmen blir medelklass

– Jag har lärt mig mycket om den amerikanska journalistiken i början på 1900-talet och insett hur pass modern den var med braskande rubriker, stora typsnitt och illustrationer, säger Jan Olsson. Han beskriver hur många amerikanska tidningar till en början var kritiska till filmen som uppfattades som skadlig för ungdomar och nyinvandrade. Men efterhand som filmerna blir längre och berättarmässigt komplexa köper biograferna mer annonsplats i spalterna vilket i sin tur ökar tidningarnas intresse för att skriva om filmen. Filmkulturen diffentieras och biograferna tar plats också på medelklassens teaterstråk i storstäder som Los Angeles, New York och Chicago.

Hänger på nya begrepp

– Den unga filmen och nyhetsjournalistiken liknar varandra i sitt sätt att upptäcka och fånga modernitetens värld, säger Jan Olsson. Båda är produkter av det unga industrisamhället. Publikationer som Pulitzers New York World, då världens upplagemässigt största tidning, och tidningsmagnaten Randolph W. Hearsts tidningsimperium var snabba att hänga på och beskriva nya begrepp och företeelser som den unga filmen skapade, exempelvis filmstjärnorna och deras fans.

Om författaren

Jan Olsson är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Han har tidigare forskat om bland annat den tidiga stumfilmen i Sverige och Danmark och skriver nu på en bok om Alfred Hitchcocks teveserier

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek