2009-11-30

Från slutna arkiv till världsvid webb

Nu kommer en ny bok i KB:s serie Mediehistoriskt arkiv: ”I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter.”

I boken diskuterar foto-, konst- och mediehistoriker vad som händer när de gamla fysiska, kemisk-tekniska fotografierna plockas fram ur arkiven och digitaliseras. Vad skiljer ett analogt fotografi från ett digitalt? Vad händer med upphovsrätten? Finns det en ny kommersiell potential, eller ska bilderna vara fritt tillgängliga?

De här frågorna diskuteras nu över hela världen. Helt nya kulturarvsaktörer som Flickr, Wikipedia, YouTube och Google utmanar de gamla förvaltarna i arkiv, bibliotek och museer och tvingar fram politiska beslut.

Redaktörer för boken ”I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter.” är Anna Dahlgren, som är konstvetare och verksam som postdoc-forskare vid Nordiska museet, och Pelle Snickars som är docent i filmvetenskap och forskningschef vid Kungl. biblioteket.

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Läs mer

Sveriges nationalbibliotek