2009-02-10

Effektivare fjärrlån

Nytt ramavtal för bibliotekstransporter kan öka hastigheten

Inom kort kan transporter av biblioteksmedier bli både snabbare och billigare. Bakgrunden är ett nytt ramavtal för transporter av biblioteksmedier som KB upphandlat. Företaget som ska utföra transporter, sortering och packning heter Norsk Biblioteks Transport AS (NBT) och driver liknande verksamhet i Norge. Avtalet blev klart i slutet av 2008 och gäller i två år från 1 januari 2009, med option på förlängning.

Transport och packning

Transportören NBT har åtagit sig att transportera böckerna. Så långt det är möjligt kommer transporterna inom Sverige att ske med egna bilar. NBT kommer inte bara transportera biblioteksmedierna utan även sortera och vid behov paketera böcker och annat material. Detta innebär att bibliotekens personal slipper packa materialet själva vilket i sin tur spar tid och förpackningsmaterial.

Öppna backar

För närvarande använder sig många bibliotek av Postens tjänster vilket innebär att bibliotekens personal först måste packa, adressera och sedan själva ta paketen till posten. NBT kommer till stora delar att transportera materialet i öppna backar vilket gör hanteringen och sorteringen snabbare.

Ju fler desto snabbare

Ramavtalet möjliggör för 34 universitets- och högskolebibliotek mellan Malmö och Luleå att transportera sina böcker vid fjärrlån och transporter till och från filialer och fjärrmagasin. Systemets effektivitet kommer alltså att öka ju fler bibliotek som avropar avtalet. I dagsläget har en handfull bibliotek visa intresse för att delta.

Från tre till en arbetsdag

– Det är svårt att säga exakt hur mycket snabbare transporterna kommer bli, säger Elisabet Ahlqvist som handlagt upphandlingen på Kungl. biblioteket, allt beror dels på hur många bibliotek som ansluter sig och dels på lokala omständigheter. Troligen kommer transportrutterna ligga tätare i södra Sverige än i norr. I många fall bör dock transporter som i dag tar ett par tre dagar kunna klaras på en arbetsdag.

Miljöförbättring

– Vi förväntar oss att avtalet kommer att innebära en arbetsmässig avlastning för biblioteken, liksom en miljömässig vinst med sampackning och effektivare transportvägar, säger Elisabet Ahlqvist.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Läs mer om avtalet på sidan för upphandlingar

Sveriges nationalbibliotek