2009-12-09

Bergman på KB

I dagarna slutförde KB en stor digitalisering av Ingmar Bergmans arkiv.

Samlingen som har digitaliserats består främst av tryckta manuskript, handskrifter till publicerade och opublicerade manuskript, utkast, arbetsböcker och regiböcker. Materialets format har varierat mellan A5 och A3 med vissa undantag för både större och mindre format.

Den del av samlingen som Kungl. biblioteket har digitaliserat sträcker sig från slutet av 1930- talet fram till början av 2000-talet, vilket återspeglas i den skiftande papperskvaliteten. Det mest problematiska som fotograferats är genomslagskopior där papperet är väldigt sprött och transparent, och där texten är diffus och otydlig.

Komplicerade tagningar

De inbundna regiböckerna har varit komplicerade att fotografera då texten försvinner in i den inbundna marginalen. I möjligaste mån har regiböckerna fotograferats i hela uppslag. När de har varit väldigt hårt inbundna, eller uppslagen varit större än kamerans maximala mått, har vänster- och högersidorna fotograferats separat.

Bergman använde lösa blad för att göra korrigeringar i regiböckerna, men på senare år började han använda post it-lappar. När det har varit möjligt att lyfta lapparna för att fotografera underliggande information har detta gjorts.

Även klotter har plåtats

I samlingen finns också spiralblock som Bergman använde som arbetsböcker. Ibland har han använt blocken både framifrån och bakifrån.  Alla sidor med någon sorts information, även i form av klotter, har fotograferats.

Uppdraget omfattade inte hela Ingmar Bergmansarkiv, men utvalda delar. Det beräknades i projektplaneringen till att omfatta ca 50 000 sidor, vilket i slutändan stämde ganska bra eftersom fotograferna utförde 46 843 exponeringar på totalt 490 objekt.

Torsten Johansson har varit projektledare på KB. Han tackar fotograferna Birger Larsson och Ann-Sofie Persson, samt Per-Erik Svedlund, Erik Siira och många fler. Inte minst tackar han Håkan Lövgren och Ingrid Dahlberg på stiftelsen för ett trevligt samarbete, och Ingmar Bergman för att han skänkte detta fantastiska material till forskningen.

Innehållsansvar: Torsten Johansson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek