2008-06-04

Snart vanligare att låna en e-bok än en tryckt bok

Antalet "fysiska" lån minskar. Det elektroniska materialet lånas alltmer vid svenska universitets- och specialbibliotek. Det visar forskningsbiblioteksstatistiken för 2007.

Sökning av digital resurs

Det totala antalet hemlån av böcker från högskolebiblioteken år 2007 var cirka 3,6 miljoner, medan antalet nedladdningar av e-böcker var 2,9 miljoner, en skillnad på 700 000 ”lån”.

E-böcker ökar

Med största sannolikhet blir det alltså inom kort vanligare att använda en e-bok än att låna en tryckt bok, framför allt bland högskolebibliotekens användare. Antalet tillgängliga titlar i e-boksformat har ökat från 832 000 år 2006 till 1,2 miljoner år 2007, och antalet nedladdningar har under samma period ökat med 1,6 miljoner.

En mycket stor del av utlåningen är fortfarandet artiklar ur tidskrifter och databaser. Till exempel tog man fram cirka 10,1 miljoner artiklar och cirka 6,7 miljoner textdokument ur databaser.

Tryckta böcker minskar

Samtidigt som utlåningen av elektroniska material ökar så minskar antalet lån av tryckt material. Under året sjönk de lokala lånen från 11,2 miljoner till cirka 10,6 miljoner. Under en rad år under 2000-talet ökade antalet lån stadigt, nu syns ett trendbrott som innebär att utlåningen av tryckt material minskar.

Färre fysiska besökare

Antalet besök på bibliotekens webbplatser fortsätter att öka. Samtidigt minskar antalet besök i bibliotekslokalerna och antalet referensfrågor. Under 2007 hade forskningsbiblioteken 61 400 besök per dag, en minskning med cirka 5 procent jämfört med 2006. Forskningsbibliotekens personal besvarade 452 300 referensfrågor, en minskning med 8 procent från förra mätningen

Relaterad information

Hela publikationen på SCB:s webbplats

Statistik från tidigare år

Sveriges nationalbibliotek