Perspektiv på Carlo Derkert

Tid: 3 november 2011, klockan 13.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Hörsalen, KB i Humlegården
Program: Inbjudan

Carlo Derkert visar en tavla
KB har försökt nå fotografen utan resultat. Fotografen/rättighetshavaren får gärna kontakta KB

Konstvetaren och konstpedagogen Carlo Derkert (1915-94) kom att påverka kulturlivet och konstdebatten i efterkrigstidens Sverige, bland annat genom sitt arbete vid Nationalmuseum respektive Moderna Museet. Bilden av Derkert som den karismatiske konstvisaren tenderar dock ibland att skymma såväl hans teoretiska medvetenhet som hans insatser som utställningsintendent och konstvetare. Under seminariet kommer några av dessa aspekter att belysas, liksom Derkerts roll inom det fotografiska fältet i Sverige.

Carlo och modern Siri Derkerts arkiv har donerats till KB, och med medel från Riksbankens jubileumsfond har KB från och med 2010 drivit ett forskningsprojekt kring donationerna.

Seminariet arrangeras i samarbete med Moderna Museet. Hjärtligt välkomna!

Program

 • Agneta Holmenmark, KB och Annika Öhrner,
  projektledare, öppnar seminariet. Gunilla Palmstierna-Weiss är kommentator vid seminariet.
 • Inledningshälsning
  Daniel Birnbaum, Moderna Museet
 • Carlo Derkert i efterkrigstidens konstpedagogiska landskap
  Kristoffer Arvidsson
 • Batavernas trohetsed
  (Carl Nordenfalk, Carlo Derkert, 1957, 12 min.)
 • Carlo Derkert och horisontlinjen
  Göran Odbratt
 • Hjärtats bilder - att synliggöra och sinnliggöra konsten
  Maria Taube
 • Carlo Derkert och ”Svenskarna sedda av 11 fotografer”
  Anna Tellgren

 

 

Lägg till i kalender

Flyer

Flyer. Klicka för att ladda ner.

Sveriges nationalbibliotek