Utanförskapets röster i skillingtryck

Tid: 8 februari 2017, klockan 17.30-18.30
Föreläsare: Karin Strand
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket

Den nyutkomna studien Brott, tiggeri och brännvinets fördärv: Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck berättar om hur skillingtrycken tog sig an sociala problem i sin samtid.

Karin Strand, författare till studien, lyfter fram exempel ur tiggarverser, missdådartryck och nykterhetsvisor och – inte minst – de verkliga människoöden som skymtar bakom orden.

Karin Strand är fil. dr i litteraturvetenskap och bitr. arkivchef vid Svenskt visarkiv (Musikverket).

Föreläsningarna sker kl. 17.30 i Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegården, Stockholm.

Fri entré. Antalet platser i hörsalen är begränsat så boka gärna plats genom att maila till program@kb.se. Ange vilken kväll det gäller. Bokade platser släpps fria tio minuter innan programmet startar.

Med reservation för ändringar i programmet. Följ senaste nytt på kb.se.

Kontakt: program@kb.se 

Samtalet är den del av "Berättelser från KB", Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, våren 2017.

 

Sveriges nationalbibliotek