Modern konst på bästa sändningstid i tv

Tid: 22 mars 2017, klockan 17.30-18.30
Föreläsare: David Rynell Åhlén
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket

Avhandlingen Samtida konst på bästa sändningstid, som till stor del bygger på KB:s audiovisuella arkiv, visar hur banbrytande svensk television var när det gällde att introducera modern konst för tv-publiken under 1950- och 1960-talen.

Utifrån olika programexempel berättar konstvetaren David Rynell Åhlén om hur svensk tv förhöll sig till tidens konstliv och kulturpolitik. Han lyfter även fram hur det unga mediet kom att fungera som verktyg för upplysning och folkbildning.

David Rynell Åhlén är fil.dr i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Föreläsningarna sker kl. 17.30 i Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegården, Stockholm.


Fri entré. Antalet platser i hörsalen är begränsat så boka gärna plats genom att maila till program@kb.se. Ange vilken kväll det gäller. Bokade platser släpps fria tio minuter innan programmet startar.

Med reservation för ändringar i programmet. Följ senaste nytt på kb.se.

Kontakt: program@kb.se 

Samtalet är den del av "Berättelser från KB", Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, våren 2017.

 

Sveriges nationalbibliotek