Luther och reformationen i Sverige och Europa – också en mediehistoria

Tid: 11 oktober 2017, klockan 17.30-18.30
Föreläsare: Otfried Czaika & Wolfgang Undorf
Plats: Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården i Stockholm
Anmälan: program@kb.se

Martin Luther

Martin Luther ska ha riskerat sitt eget liv när han – enligt utsago för egen hand  satte upp sin text De 95 teserna (1517) på porten till slottskyrkan i Wittenberg.

Men vad har reformationen betytt för Sverige och Europa och hur ter sig reformationen ur ett mediehistoriskt- respektive idé- och mentalitets-historiskt perspektiv?

Otfried Czaika, professor vid Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, och Wolfgang Undorf, bokhistoriker verksam vid KB, möts i KBs hörsal den 11 oktober för att samtala.

Entré och platsbokning

Fri entré. Antalet platser i hörsalen är begränsat så boka gärna plats genom att maila till program@kb.se. Bokade platser släpps fria tio minuter innan programmet startar.

Sveriges nationalbibliotek