KB på Stockholms litteraturmässa

Tid: 6 maj 2017, start klockan 12.00
Föreläsare:
Plats:

Vill du veta mer om KB:s utgivningsstatistik? Kom till Stockholms litteraturmässa, där KB i samarbete med Kulturrådet arrangerar ett samtal om utgivnings- och översättningstrender.

Klockan 12.15 startar ett samtal om aktuella översättningstrender: "Litteraturutbyte i praktiken – Ett panelsamtal om aktuella översättningstrender på den svenska litteraturmarknaden".
Panelen dyker ner i frågor om översättningars betydelse för idéutbyte över landsgränser utifrån statistik ur Nationalbibliografin och Suecana Extranea.

Gratis inträde.

Medverkande: John Swedenmark, översättare. Cecilia Schwartz, litteraturforskare. Ola Wallin, förläggare Ersatz.
Moderator: Annina Rabe, litteraturkritiker och kulturjournalist

Stockholms litteraturmässa

Nationalbibliografin i siffror 2016

Sveriges nationalbibliotek