Föreningen Biblis firar 20 år

Tid: 15 november 2017, klockan 17.30-19.00
Föreläsare: Tomas Lidman och Gunnar Sahlin
Plats: KB:s hörsal i Humlegården, Stockholm

Föreningen Biblis firar 20 år i KB:s hörsal! Tidigare ordförandena i Biblis, Tomas Lidman och Gunnar Sahlin, berättar om bildandet av KB:s vänförening.

I sin nuvarande form är Biblis en ganska ung förening. Den har däremot anor som sträcker sig långt bak i tiden. Biblis bildades 1997 genom en sammanslagning av två föreningar: Föreningen för bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna.

Sällskapet Bokvännerna grundades 1946 och före sammanslagningen 1997 var verksamheten koncentrerad kring bokutgivning och föreningens tidskrift Bokvännen.

Föreningen för bokhantverk kan i sin tur räkna sina anor hela vägen tillbaka till 1900. Föreningen hade en aktiv programverksamhet och gav ut årsskriften Biblis.

 

 

Sveriges nationalbibliotek