Bok & Biblioteksmässan 2017

Tid: 28 september - 1 oktober 2017
Föreläsare:
Plats: Svenska Mässan, Göteborg
Välkommen att besöka Kungliga biblioteket under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 28 september–1 oktober! Här kan du läsa mer om våra seminarieaktiviteter och vårt monterprogram. Du möter en rad KB-personer i vår monter. Monterprogram i sin helhet hittar du till höger.

KB:s seminarium i mässans program

Torsdag 28 september
16.00–16.45 Spelar omvärlden någon roll? Lokal: F5

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi, som ska vara färdig senast i mars 2019. I september presenterades en delrapport med en fördjupad omvärldsanalys av biblioteksområdet. I den ger tio skribenter fördjupad kunskap om utvecklingen på områden som demografi, globala utmaningar, digitalisering, open science, upphovsrätt och livslångt lärande.

Erik Fichtelius, nationell samordnare, Anette Novak, CEO på RISE Interactive och tidigare medieutredare samt AnnSofi Persson-Stenborg, f d kanslichef Digitaliserings- kommissionen, diskuterar rapporten och bibliotekens framtid.

 

KB:s programpunkter på Biblioteks- & berättarscenen i D-hallen D02:01

Torsdag 28 september
13.20 Hur länge kan svenska folk- och skolbibliotek använda ett dött klassifikationssystem?

Våren 2016 använde 11 procent av folk- och skolbiblioteken Dewey och av dem som inte använde Dewey hade 87 procent inga planer på att byta. SAB-systemet har inte uppdaterats sedan 2013. Hur länge kan skol- och folkbiblioteken använda ett klassifikationssystem som inte längre förnyas?

Medverkande:

Harriet Aagaard är Dewey-ansvarig vid KB.

13.40 Bibliotek för alla?

Enligt bibliotekslagens § 5 ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat moders- mål än svenska. Hur arbetar biblioteken med det uppdraget?

Elisabet Rundqvist gör under året en kartläggning av arbetet. Här presenterar hon några delresultat kring biblioteksservice för nationella minoriteter, med samerna som exempel, och resonerar om urfolkens särskilda rättigheter.

Medverkande:

Elisabet Rundqvist är handläggare på KB.

 

Fredag 29 september
11.40 Använd Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar!

Sedan 1 januari 2014 digitaliserar Kungliga biblioteket alla svenska dagstidningar. Därutöver pågår en omfattande digitalisering av historiskt tidningsmaterial. Av upphovsrättsliga skäl är en stor del av innehållet bara tillgängligt på KB och några universitetsbibliotek. Men det fria materialet växer hela tiden och söktjänsten Svenska dagstidningar går att använda över hela världen.

Pär Nilsson och Jonas Ahlberg berättar om tjänsten och ger tips på hur man kan använda den i kombination med till exempel mikrofilmade tidningar på ett folkbibliotek.

Medverkande:

Pär Nilsson och Jonas Ahlberg är handläggare på KB.

15.00 Vad ligger bakom vår tryckfrihetsförordning och hur kom den till?

Sveriges och världens första konstitutionella dokument till skydd för det fria ordet tillkom 1766.

Jonas Nordin berättar om bakgrunden till den svenska tryckfrihetsförordningen och om dess betydelse historiskt och i nutid.

Medverkande:

Jonas Nordin är historiker och verksam vid KB.

 

Söndag 1 oktober
10.20 Suecia.kb.se – ett titthål in i 1600-talets Sverige

Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), som producerades mellan 1661 och 1715, är den rikaste bildskatten vi har ur Sveriges äldre historia.

Jonas Nordin berättar om verkets tillkomst och om byggandet av en bilddatabas.

Medverkande:

Jonas Nordin är historiker och verksam vid KB.

 

Medarbetare från KB deltar även i andra seminarier och monterprogram. Se mässans program för mer information.

Program 2017

KB:s program under Bok & Biblioteksmässan 2017.

Sveriges nationalbibliotek