Hur mår tryckfriheten i den digitala världen?

Endagskonferens i samarbete mellan Kungliga Biblioteket, Universitetsbiblioteket i Lund och KDW-projektet vid Filosofiska institutionen och Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Tid: 1 december 2016, klockan 09.00-17.00
Föreläsare:
Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund

Program

9.00 Kaffe, te och bullar.

9.30 Välkomst och praktisk information – Ylva von Gerber, forskare i filosofi.

9.45 Introduktion av Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Tema 1: Kontroll av information: från tryckt till digitalt. En historisk bakgrund med fokus på samtiden.


10.00
Elefanten i det offentliga rummet, Lars Ilshammar, historiker, biträdande riksbibliotekarie.

10.15 Tryckfrihet utan tryckmaskin? Google sök och kontroll av information, Linnéa Lindsköld, forskare i biblioteks- och informationsvetenskap.

10.30 Censur som tryckvård: 1700-talsideal för andra tider? Patrik Lundell, mediehistoriker.

10.45 Diskussion ledd av moderator Jeanette Emt.

11.30 Paus

Tema 2 Demokrati – torget, tilliten och trovärdigheten


13.30 Framtidens viktigaste kapital - om trovärdigheten, medierna och en demokrati i omvandling, Anette Novak, tidigare särskild utredare, Medieutredningen.

13.45 Du har disputerat, men jag har googlat – och du har fel, Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist.

14.00 Asociala medier, Ylva von Gerber, forskare i teoretisk filosofi, doktor i praktisk filosofi.

14.15 Diskussion ledd av moderator Jeanette Emt.

15.00 Kaffe, te och gotter.

Tema 3 Pressetik – är digital självsanering möjlig?


15.30 Åtalsfrihet till salu. Om det paradoxala i självsanering utan ett ”själv’, Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter, docent i praktisk filosofi.

15.45 Redaktören – etta eller nolla? Andreas Ekström, journalist och författare.

16.00 Om bara viljan finns… Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, PO.

16.15 Diskussion ledd av moderator Jeanette Emt.

17.00 Slut.

 

Sveriges nationalbibliotek