Världsminnen i Sverige

Tid: 5 mars 2015, klockan 17.00-19.00
Föreläsare:
Plats: Kungl. bibliotekets hörsal, Humlegården

Den svenska kommittén för Memory of the World bjuder in till en kväll om dagens och morgondagens världsminnen i Sverige. 

En kväll kring Unescos Världsminnesprogram
(bevarande av dokument, arkiv, film, foton m.m.)


Ingen anmälan behövs - begränsat antal platser

Kvällens program


Välkomna
Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie

Unescos världsminnesprogram
Inger Davidson, ordförande, Svenska Unescorådet

Världsminnen i Sverige och internationellt
Erik Norberg, f.d. riksarkivarie, ledamot i Svenska kommittén för världsminnesprogrammet

Kan vi få flera världsminnen i Sverige?
Björn Jordell, riksarkivarie, ordförande i Svenska kommittén för världsminnesprogrammet, presentation av möjliga framtida svenska nomineringar

Paus

Presentation av två svenska världsminnen
Astrid Lindgrens arkiv
Lena Törnqvist, Astrid Lindgrenexpert som ordnat Astrid Lindgren-arkivet på KB

Stockholms stads byggnadsritningar
Mats Hayen, historiker och arkivarie vid Stockholms Stadsarkiv

Avslutning
Björn Jordell

 

Världsminnen i Sverige

 Inbjudan

Sveriges nationalbibliotek