Forskningsbibliotekens nya roller

Tid: 6 februari 2014, klockan 09.30-16.30
Föreläsare:
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: New York
Anmälan:

Tillsammans med Svensk Biblioteksförening, Stockholms universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek anordnar Kungl. biblioteket (KB) en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller inom den vetenskapliga informationsförsörjningen.

Vetenskapliga publikationer publiceras allt oftare öppet tillgängliga via nätet. Även forskningsdata har i högre utsträckning börjat tillhandahållas fritt för vidareanvändning och ytterligare krav på detta är att vänta. En annan trend är att öppna utbildningsresurser växer i betydelse. Dessa förändringar påverkar biblioteken som fått nya arbetsuppgifter och utmanats i sina traditionella arbetssätt.

Sammantaget medför utvecklingen att forskningsbibliotekens traditionella uppgifter – att samla, katalogisera och tillhandahålla informationsresurser för den egna organisationen – kompletteras eller ersätts av uppgifter som pekar i den andra riktningen, dvs. är inriktade på att tillgängliggöra material för aktörer utanför den egna organisationen. I och med detta har också biblioteken blivit viktiga strategiska parter i nationella utvecklingsprojekt kopplade till bibliometri och utvärdering som utgår från på denna data, t.ex. SwePub och SweCRIS.

Denna utveckling reser sammantaget en rad frågor som kommer att diskuteras under konferensen: Vilka verksamhetsomställningar kommer utvecklingen att kräva av biblioteken? Vilka uppgifter kan och bör biblioteken omfamna? Vilka nya nationella samordningsbehov växer fram som en följd av utvecklingen?

Preliminärt program:

Andreas Ekström, journalist på Sydsvenskan, kommer att vara moderator för konferensen.

Peter Honeth, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet, inledningstalar om regeringens arbete med forskningens infrastruktur och öppen tillgång.

Daniel Spichtinger från EU-kommissionen talar om Horisont 2020 och krav på öppen tillgång till publikationer och data.

Lisbeth Söderqvist ska bl.a. prata om Vetenskapsrådets erfarenheter av att ställa krav på OA-publicering.

Astrid Söderberg Widding, rektor för Stockholms universitet, ger en högskolelednings perspektiv (preliminär).

David Lawrence från Linköpings universitetsbibliotek behandlar bibliotekets nya roller vad gäller bl.a. öppna utbildningsresurser.

Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, talar om forskningsbibliotekens förhållningssätt till forskares publiceringsstrategier.

Hur de olika utvecklingslinjerna sammantaget påverkar biblioteken kommer att behandlas i en avslutande paneldiskussion. I denna deltar riksbibliotekare Gunilla Herdenberg, KB, Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek, Karin Grönvall, Södertörns högskolebibliotek, Daniel Forsman, Chalmers bibliotek, Jenny Samuelsson, biblioteket, Luleå tekniska universitet.

Pris: 1.000 kronor för enskilda medlemmar i Svensk Biblioteksförening. Övriga 1.400 kronor. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe med kakbuffé ingår i priset.

Anmälan:
Ta del av det dagsaktuella programmet och deltagarförteckningen samt gör din anmälan på konferensens webbsida här.

För mer information vänligen kontakta Ulf Kronman fornamn.efternamn@kb.se, tel. 010 709 3632.

Sveriges nationalbibliotek