Vernissage - Emma Kihl

A4-arket
- en undersökning av vad som döljer sig i det mest vardagliga.

Tid: 2 april 2013, klockan 17.00-19.00
Föreläsare:
Plats: Kungliga biblioteket, Humlegården

Fri entré – alla välkomna

Vi använder arket dagligen, men lägger sällan märke till det. Det vi ser är mötesanteckningar, brev, beräkningar, belopp att betala och saker att komma ihåg.

I det konstnärliga forskningsarbetet A4-arket har Emma Kihl undersökt olika aspekter av arket, såsom format, yta och historia. Resultatet: ett manuskript, en film och ett inlånat material från det tyska standardinstitutet finns tillgängligt på ett urval av platser och visas i KB:s befintliga verksamheter.

”Jag tycker att biblioteket med sina inskrivningsprocedurer, blankettformulär, klassificeringslistor etc. fungerar som en given presentationsyta för projektet.” 

Emma Kihl

 Gammal utställningsbild med olika format

  1. Arkivmaterial från Deutsches Institut für Normung (DIN) i Berlin visas i utställningsmontrar på plan 3
  2. Filmen ”Skutskärs bruk” av Emma Kihl finns i Audiovisuella medier, Forskarservice plan 2
  3. Manuset ”A4-arket” av Emma Kihl är del av i KB:s Handskriftsamling. Verket finns för beställning och utlåning i Specialläsesalen på plan 6

I tidigare arbeten har Emma Kihl på liknade sätt använt platsen som en del av verkets utformning. Hon har bland annat visat en fallskärmsfilm på Arlanda flygplats och en dokumentation av fredprisets tillverkning i Nobelmuseets forskningsbibliotek.

Emma Kihl är konstnär, utbildad vid Kungl. konsthögskolan och verksam i Stockholm. Hon har tidigare bedrivit forskningsprojekten Parachute och Evig underhållsmaskin på nedlagd folkparksteater i Kristinehamn.
Forskningsprojektet A4 är finansierat av Vetenskapsrådet och har bedrivits vid Kungl. Konsthögskolan.

Relaterad information

Utställningsperiod: 2-april-14 september

Inbjudan på Facebook

Sveriges nationalbibliotek