Utanför ramarna

Tid: 7 maj 2013, klockan 17.00-19.00
Föreläsare:
Plats: Kungliga biblioteket, Hörsalen.

Två pärmar med ordnade respektive oordnade blad

Läsning ur nyöversättningen av Georges Perecs ”Rummets rymder”
Tove Leffler, chefredaktör för Svensk bokhandel.

Marginal - beröringsytor vid sidan av, och de uteslutningar som alltid är inneslutna
Maria Johansen, forskare i Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Digitalisering - arkets töjbarhet och brytpunkter
Lars Björk, konservator vid Kungliga biblioteket och doktorand vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Borås högskola.

Fri entré. Alla välkomna.

Föreläsning ingår i en serie i anslutning till utställningen A4-arket - en undersökning av vad som döljer sig i det mest vardagliga

Evenemang på Facebook

Föreläsare

Porträtt
Tove Leffler

Porträttbild
Lars Björk

Sveriges nationalbibliotek