Arvid Berghmans heraldiska samling - 50 år på KB

I samarbete med Svenska Heraldiska Föreningen inbjuder Kungl. biblioteket till en heraldisk lördag på KB den 5 maj 2012.

 

Tid: 5 maj 2012, klockan 11.00-15.00
Föreläsare:
Plats: Hörsalen, KB

Förutom föredrag som behandlar Arvid Berghman (1897–1961) som heraldiker, kommer presentationer att ske av den stora bok- och handskriftssamling på KB och av den stiftelse som bär hans namn.

 PROGRAM

 • Välkomstord
  Johannes Rudberg
 • Arvid Berghman som praktisk heraldiker och hans inverkan på vapenbruk och vapenregistrering i Sverige
  Henric Åsklund
 • Arvid Berghmans heraldiska stiftelse
  Marianne Sandels
 • Paus med lättare förtäring
 • Arvid Berghman i teori och praktik
  Jens Christian Berlin
 • Arvid Berghmans arkiv - öppet för forskning fr.o.m. 2012
  Johannes Rudberg
 • Presentation av Steen Clemmensen, 2012 års mottagare av Arvid Berghmans heraldiska pris
  Tom Bergroth

Fri entré och öppet för allmänheten.

Anmälan måste ske senast onsdagen den 2 maj till bibliotekarie Enrica Hallvarsson, KB, antingen via e-post enrica.hallvarsson@kb.se eller per tel. 010 709 34 13.

För övriga upplysningar, kontakta enhetschef Johannes Rudberg, KB, styrelseledamot i Arvid Berghmans heraldiska stiftelse, antingen via e-post johannes.rudberg@kb.se eller per tel. 010 709 34 10.
 
OBS! KB öppnas kl. 11.00, programmet startar 11.15

 

Sveriges nationalbibliotek