2009-08-10

Los Angeles Before Hollywood

Den amerikanska filmkulturens växelverkan med pressen diskuteras i en intressant bok.

Film- och biografkulturens framväxt och etablering i USA skedde i nära symbios med tidningsjournalistiken och dess förändringar. Periodvis drev tidningarna kampanj mot det nya fenomenet, men allt eftersom biografkulturen och filmerna började få fotfäste i kulturen och stadsbilden så närmar sig de båda genrerna varandra allt mer.

Boken visar i detalj i hur amerikanska tidningar, främst i Los Angeles, bevakade och beskrev filmen, dess publik och sociala gränssnitt ur en rad aspekter mellan åren 1905-1915. Detta samtidigt som mediets primära hemvist blev det som senare med ett samlingsnamn kom att betecknas som Hollywood.

Författare: Jan Olsson.

Mediehistoriskt arkiv 10

ISBN 978-91-88468-06-2

 

SLUTSÅLD PÅ KB.

 

Till de enskilda kapitlen i Los Angeles Before Hollywood

Läs recension

Boken har givits ut på Wallflower Press i London och finns presenterad i förlagets katalog över "New Books 2009", s. 11 (pdf).

 

Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Omslag mediehistoriskt arkiv nr 10

Download

 Los Angeles Before Hollywood (15 MB)

Copyright

Los Angeles Before Hollywood is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek