Kapitlen i "Välfärdsbilder"

Författarna till kapitlen i antologin Välfärdsbilder - svensk film utanför biografen har gett KB tillstånd att publicera bidragen. Här kan Du ladda ned texterna som pdf:er. 

 

 Inledning: välfärdstecken i tiden - Erik Hedling och Mats Jönsson

 Före biografens tid: kringresande filmförevisares program 1904-1907 - Åsa Jernudd

 Julius Jaenzon som privatfilmare - Pelle Snickars

 Hjalmar Brantings jordafärd på film - Ulrika Holgersson

 En röst från Fattigvårdssverige - Anna Meeuwisse och Hans Swärd

 Studentikosa amatörer: den lundensiska karnevalsfilmen 1908-2006 - Tommy Gustafsson och Erik Hedling

 Visuell fostran: Barnens Dag i Sverige under andra världskriget - Mats Jönsson

 Vi går under jorden: kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm - Marie Cronqvist

 Förskingrat kulturarv: nedslag i HSB:s filmproduktion - Per Vesterlund

 Filmstudion och drömmen om den stora uppsalafilmen: Uppsala Studenters Filmstudio som filmproducent och plantskola - Bengt Bengtsson

 Amatör och avantgarde: de mindre filmkulturerna i efterkrigstidens Sverige - Lars Gustaf Andersson och John Sundholm

 Videokonst: omtagningar - Max Liljefors

 ”Detta dåliga samvete”: om kortfilmen, regionerna och filmfestivalerna - Olof Hedling

 Smalfilm som semesterminne - Carina Sjöholm

 På besök i det gamla hemlandet: amerikaemigranternas återvändarfilmer - Ann-Kristin Wallengren

 Bland elaka jultomtar och hemstöpta ljus: nedslag i privata julfilmer från 1930-tal till 1980-tal - Ingrid Esping

 John Nilsson visar film - Anders Marklund

 Sven Nilsson Film revisited: lokalfilm i världsarvsförmedlingens tjänst - Cecilia Mörner

 Provinsiellt berättande på postmodernt vis: om dokumentärfilmserien Hembygdsalbum från Svärdsjö i Dalarna - Bo G. Jansson

 Videosajter: kollaboration och amatörism - Mats Björkin

 ”Det förbjudnas cinéma vérité”: amatörpornografi på Internet - Mariah Larsson

Senast uppdaterad: 2010-02-02
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Ladda ned boken

 Välfärdsbilder del 1
(6,25 MB)
(sid. 1-245)

 Välfärdsbilder del 2  
(3,4 MB)
(sid. 246-442)

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
The articles in Välfärdsbiler are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek