Kapitlen i "The Story of Storage I. Kompendium"

Texterna i "The Story of Storage I. Kompendium" är tillgängliga som pdf:er.

 

 Introduktion - Innehåll
 
 

LAGRING AV DET GRÄNSLÖSA
 Brevens spridning - Erwin Bischofberger

LAGRING GENOM MONUMENTALITET
 Storvulet eller förfinat? - Nils Billing
 

LAGRING AV TEXTER
 Vid sidan av bokstaven - Otfried Czaika
 

LAGRING PÅ YTAN
 Utan yta ingen Alice - Lars Björk
 

LAGRING AV DET EGNA
 Om identitet och konserveringsmedel - Dag Blanck
 

LAGRING AV SPRÅK
 Om språkets stora flyktighet - Florian Siegl 
I kapitlet har ett sakfel insmugit sig. Det folkslag Florian Siegl har studerat kallas entser (utan initialt n). Det är släkt med nentserna (med initialt n). Vi beklagar misstaget.
 

LAGRING GENOM BINARITET
 Hårddisken och samtiden - Pelle Snickars
 

LAGRING GENOM RÖRELSE
 Om inskrifter i lefvande träd - Matts Lindström
 

LAGRING I HJÄRNAN
 Om minnet och dess evolution - Peter Århem
 

LAGRING AV MÄNNISKOLIV
 Blott ett människoliv - Jānis Krēsliņš
 

LAGRING AV VIN
 Samtal med en vinskribent - Red. & Bengt-Göran Kronstam

 

 Bildkällor. Kolofon.

Senast uppdaterad: 2012-05-08
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upphovsrätt
Creative Commons-licens

The articles in The Story of Storage I. Kompendium are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek