Kapitlen i "Mediernas kulturhistoria"

Författarna till kapitlen i antologin Mediernas kulturhistoria har gett KB tillstånd att publicera bidragen. Här kan Du ladda ned texterna som pdf:er.
 

 Mediernas kulturhistoria: En inledning - Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars

 Kulturhistorisk medieforskning: Fyra spår - Anders Ekström

 Skriftens rike: Haquin Spegel i arkivet - Thomas Götselius

 Innanför branddörren: Etnografiska samlingar som medier och materialitet - Lotten Gustafsson Reinius

 Tablåhändelser: Mediehistoriska aspekter på långfilm i svensk television - Per Vesterlund

 Författarens ansikte: Ett bidrag till litteraturens mediehistoria - Andreas Nyblom

 Knut Stubbendorffs transmediala strategier 1928: Självhävdelse och självuppoffring som journalistiska resurser - Johan Jarlbrink

 Den autentiska Joséphine Baker? Om problematiken kring medieringen av ras - Ylva Habel

 Vardagstingens visuella brus: Mediala aspekter på teknologi- och designhistoria - Torsten Weimarck

 Kampen mot musikmekaniseringen och makten över högtalarna - Rasmus Fleischer

 Terror à la Fox: Tid, rum och teknologi - Jan Olsson

 När posten höll tempot i medielandskapet: Postväsendet kring sekelskiftet 1700 - Örjan Simonson

 Medier och materiell kultur: Vitryska städer, värmländska skansar och den rumsliga vändningen - Magnus Rodell

 Medievetenskapens döda vinkel: Från pantextualism till visuell mediekultur - Kari Andén-Papadopoulos

 Medierad kultur: Några gränsfrågor - Johan Fornäs

 Kulturhistorisk medieforskning: Ett strategiskt alternativ - Sven Widmalm


 

Senast uppdaterad: 2010-02-18
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Ladda ned hela boken

 Mediernas kulturhistoria (4 MB)

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
The articles in Mediernas kulturhistoria are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek