2009-08-13

I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion.

Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig alltid i själva bildarkivet; där presenteras och distribueras fotografier på helt nya sätt. I den här boken diskuterar sex stycken foto-, konst- och mediehistoriker den digitala bildens förändrade arkivariska funktion och de effekter som olika slags digitaliseringsprocesser genererat. En återkommande fråga är hur man bör förstå den mediala rörelse som all digitalisering är inskriven i, en annan hur  minnesinstitutioner blivit utmanade av helt nya kulturarvsaktörer som Flickr och Wikipedia. Boken är ett uppdaterat bidrag till den fotohistoriska forskning som ägnat sig åt fotograferingsmediets transformation i skarven mellan analogt och digitalt.

Anna Dahlgren är konstvetare och verksam som postdoc-forskare vid Nordiska museet.

Pelle Snickars var, då boken skrevs, docent i filmvetenskap och verksam som forskningschef vid Kungl. biblioteket.

Mediehistoriskt arkiv 13.

ISSN 1654-6601
ISBN 978-91-88468-15-4

Pris 150 kr

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Ladda ned hela boken

 I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter (3 MB)

Creative Commons License
I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Köpa boken
Boken finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården.

Sveriges nationalbibliotek