2009-08-02

Gramophone 1899

Här finns några av de allra första svenska grammofonskivorna utgivna på märket Berliner samlade.

Mediehistoriskt arkiv 2.

Pris: 50 kr

Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Omslag

Grammophone 1899

 

Köp

Gramophone 1899 finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården.

Sveriges nationalbibliotek