2012-03-21

Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen.

Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet om stämpelskatten, tryckeriets varmluftsmaskin, uppslagsordet ”elände” i ett komiskt lexikon liksom ”publicist” i ett seriösare, landshövdingens rapport över allmogens läsvanor och dagboksanteckningen som delvis tillskriver makens dåliga humör det faktum att de tyska tidningarna uteblivit. Dessa ibland till synes obetydliga skärvor samlar sig till olika berättelser om medielandskapets tröghet - och omvälvningar under 1800-talet.

Men boken är även avsedd att locka den som vill studera mediernas historia till fortsatta sökningar, också bortom arkivens och bibliotekens mest vältrampade stigar. Och den vill väcka frågor kring den mediehistoriska forskningens möjligheter och utmaningar. Vad kan vi egentligen utvinna ur medieformer som medaljer och skillingtryck? Och vad finns det överhuvudtaget för material som kan hjälpa oss att förstå det förflutnas medier?

 

Redaktörer är Johan Jarlbrink och Patrik Lundell. Båda är mediehistoriker, verksamma vid Lunds universitet.

 

Mediehistoriskt arkiv nr 21 

ISSN 1654-6601

ISBN 978-91-88468-26-0

Pris 150 kr

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Från pressarkivet

Klicka på bilden för att se den i större format.

Ladda ner hela boken

 Från pressarkivet 1800-1899
(pdf, 4 MB)

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
Från pressarkivet 1800-1899 by Johan Jarlbrink and Patrik Lundell [ed.] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

 

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården.

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek