2009-08-11

Det våras för journalisten

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten?

Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film brukades och tjänade som förebilder när yrkets gränser stakades ut.

Utifrån ett brett mediematerial undersöks både pressens mediehistoria och pressmedarbetarens kulturhistoria under en period då litteratörer och publicister trängdes undan av nyhetsjagande journalister - i tidningarna så väl som i andra medier.

Författare Johan Jarlbrink.

Mediehistoriskt arkiv 11.

ISBN 978-91-88468-12-3

 

Pris 50 kr

 

Läs recension i SvD

Författaren Johan Jarlbrink har gett KB tillstånd att publicera verket. Här kan du ladda ner det som en pdf (4 MB). Av upphovsrättsliga skäl har en bild på s. 183 raderats.

 

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Det våras för journalisten

Ladda ned hela boken

 Det våras för journalisten (4 MB)

Upphovsrätt

Creative Commons-licens

Det våras för journalisten is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården.

Sveriges nationalbibliotek