2013-07-23

Bussen är budskapet

Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet

Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har lämnat så få avtryck i tidigare historisk forskning? Hur kan vi kombinera perspektiv från aktuella forskningsområden för att skapa ny kunskap om bussarnas förmåga att i både konkret och symbolisk mening omskapa och sammanföra åtskilda tider och platser? Hur kan vi tänka med bussar för att analysera det mobilas och materiellas betydelse i skapandet och omvandlandet av den västerländska modernitetens berättelser om framsteg och civilisation?

Dessa och många andra frågor väcktes under författarnas samtal om missionsrörelsens utställningsbussar, Mjölkpropagandans reklambussar, livsmedelshandelns rullande butiker på den svenska landsbygden, skärmbildsundersökningens röntgenbussar, blodbussar i Sverige och Finland, norska skolresor till Auschwitz, sightseeingbussar i Beatles Liverpool och turistresor i skuggan av Shanghais futuristiska skyskrapor.

Redaktörer är
Lotten Gustafsson Reinius, docent i etnologi och verksam som intendent vid Etnografiska museet i Stockholm,
Ylva Habel, fil. dr och högskolelektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola,  och
Solveig Jülich, docent och universitetslektor i idéhistoria vid Stockholms universitet.

Mediehistoriskt arkiv nr 23

ISSN 1654-6601

ISBN 978-91-88468-27-7

Pris 150 kr

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bussen är budskapet

Klicka på bilden för att se den i större format.

Ladda ned hela boken

 Bussen är budskapet (pdf 4 MB)

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
Bussen är budskapet by Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel & Solveig Jülich (eds.) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården. 

 

Sveriges nationalbibliotek