2009-08-07

Berättande i olika medier

Hur förändras berättandet i ett föränderligt medielandskap?

I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Artikelförfattarna frågar sig hur berättande sker i olika medier, samt hur medier genom historien fungerat som berättare.

Red: Leif Dahlberg och Pelle Snickars.

Mediehistoriskt arkiv 7

ISBN 978-91-88468-04-8

Pris 50 kr

 

Gå till de enskilda kapitlen i Berättande i olika medier

Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Berättande i olika medier

Ladda ned hela boken

 Berättande i olika medier (7 MB)

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
Berättande i olika medier is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

 

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården.

Sveriges nationalbibliotek