Kapitlen i "Några hyll(nings)centimeter"

Författarna till kapitlen i festskriften till Folke Sandgren, Några hyll(nings)centimeter, har gett KB tillstånd att publicera bidragen. Här nedan kan Du ladda ned texterna som pdf:er. Prioritet har getts åt textkvaliteten, vilket tyvärr har medfört att kvaliteten på vissa fotografier har blivit lidande.

 Inledning

 Språk och kulturer i historien

 Till jubilaren - Tomas Lidman

 Filmstjärnor, blodshämnd och den keliga väggen. Några nygrekiska fonologiska idiotismer - Hans Ruge

 Kyrkoslaviskan i Ryssland - Per-Arne Bodin

 Jonathan Swift: Djurens bikt - (översättning Erik Carlquist)
(På Erik Carlquists begäran har en justerad version av antologibidraget lagts ut här. Den skiljer sig alltså något från den tryckta versionen.)

 Två karaimer i Uppsala - Éva Ágnes Csató och Lars Johanson

 Romantikerna och Rom - Bo Lindberg

 Avhoppad munk och framstående filolog. Ett nutida europeiskt människoöde - Stig Y. Rudberg

  (Ett Almqvist-fragment? - Nils Rönnefelt)

 Saint-John Perse och böckerna - Ingemar Algulin

 Duden och ett århundrade av tysk rättstavningsdebatt - Gustav Korlén

 I turkens garn - Ulla Ehrensvärd

 Översättning - en förrädisk verksamhet? - Margareta Ruge Svensén

 En upptäcktsresande i tid och rum - Bo Henrikson

 Ett liv med musik och bilder

 Det äkta tonfallet, eller kan man ta musiken på sådant allvar? - Folke Löfgren

 Erstarrte Musik - Pontus Hellström

 Om liturgin i San Marcobasilikan i Venedig - Ritva Maria Jacobsson

 Från Venerianske Republiken till World Wide Web. Frihetstidens ”Chrounschough” och den moraliska kartografin - Göran Bäärnhielm
(Webbadressen i en not på sid. 194 har ändrats sedan artikeln trycktes. Till den nya adressen: Schlaraffenlandkartan.)

 Glädjens, Kärlekens och Wänskapens Fest. En teaterpjäs på Lund i Ösmo socken den 27 juni 1819 - Marianne Sandels

 Abraham Lincoln’s Swedish Photographer - Nils William Olsson

 Ellen Key och Isadora Duncan - vad har de gemensamt? - Åke Lilliestam

 För döva öron. Om Adolf Loos och musiken - Karin Lindegren

 ”Merz”-konstnären Kurt Schwitters och dadaismen - Axel Fritz

 Le jeu des règles dans La Règle du jeu. La dramaturgie classique et le film de Jean Renoir - Sven Åke Heed

 Det prosaiska Hollywood: några bibliografiska randkommentarer - Jan Olsson

 L 137. Reflexioner kring en handskriftssamling och dess uppordnande - Stig Berg

 Nationalbibliografin i IT-åldern: några funderingar med musikexempel - Anders Lönn

 Ett hus i Humlegården

 Min Humlegård - Helena Ruge

 Kongl. redaktörer - Jan-Eric Malmquist

 Tredje sömngångarnatten och bottnarna - Sten G. Lindberg

 Valfrid Palmgren - kvinnlig visionär på KB - Kerstin E. Wallin

 Amerikanskt besök på KB och i Uppsala 1879 - Erik Wikén

 Sovjetiskt bok- och biblioteksväsen just nu. Några intryck från en vistelse i Sovjetunionen 24.4-20.5 1953 - Staffan Dahl

 Eskilstuna i Kungl. bibliotekets okatalogiserade samling - Siw Wesslén

 ”Vem bryr sig om BHS?” - om engagemang i bibliotekarieutbildningen - Lill Andrén

 Den första grekiska boken i Rom - Staffan Fogelmark

 Ericus Schroderus som kulturspridare och propagandamakare - Axel Norberg

 Kapten Per Larssons böcker - Sune Lindqvist

 På resa i österled - det kurländska hovbiblioteket - Janis Kreslins

 Gustaviansk konvenans. Kring Adam Horns bibliotek - Anders Burius

 En typografisk resa genom tre sekel - Gunilla Jonsson

 ”Biblioteksfrågan skall tills vidare hvila på bordet”. Om Svenska Akademiens gamla biblioteks öden och äventyr - Bo Svensén

 Bland aristokrater, aktörer och kokotter. Några anteckningar om Hjalmar Söderberg i Paris - Bure Holmbäck

 ”Ett porträtt av författaren som valp” eller Mina tidiga bibliotek - Lars Tynell

 Kuppen mot Silverbibeln - Thomas Tottie

 L’inspection générale des bibliothèques. Impressions et réflexions sur la situation actuelle en France - Geneviève Boisard

 Lokalt och globalt i Roggebiblioteket eller något om att bevara och tillhandahålla specialsamlingar - Ruth Lundström

 Medverkande

Senast uppdaterad: 2010-08-10
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Klicka på bilden för att se den i större format.

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
The articles in Några hyll(nings)centimeter are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB Humlegården. 

Sveriges nationalbibliotek