Engelskan i Sverige i äldre och nyare tid

Engelskan i Sverige i äldre och nyare tid av fil. dr Hans Östman inleds med en översikt av svensk-engelska relationer men utgörs huvudsakligen av en korpus bestående av 518 engelska textprov skrivna av 445 personer från 1570-talet och fram till våra dagar.

För att författarna skall kunna ingå krävs att de varit underkastade svensk administration eller, om inflyttade, har haft sin huvudsakliga verksamhet på sådan ort. I de fall då en författare inte har kunnat identifieras, har den tagits med som har ett omisskännligt svenskt namn och vars text har svensk anknytning, t.ex. ett bröllop eller en disputation i riket.

Textproven, som återges i ursprunglig form, d.v.s. även med språkfel, presenteras efter författarnas födelseår. En kortfattad biografi på svenska föregår varje textutdrag. Arbetet avslutas med en sammanfattning på engelska.

Senast uppdaterad: 2012-01-26
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Klicka på bilden för att se den i större format.

Sveriges nationalbibliotek