Övriga publikationer

Här finns ett brett spektrum av skrifter under fyra rubriker. Du kan hitta material om bibliotek, litteratur, bildkonst, vänböcker och mycket mer.

Listorna ligger som pdf-dokument. För att kunna läsa pdf:er behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Bläddra i listorna


 KB-Publikationer 

Bibliografier, årsberättelser, rapporter och annat. 

 Kataloger
Utställningskataloger om stort och smått, om kända och mindre kända människor.
Utställningskatalog 127, August Strindberg, diktare och mångfrestare, kan laddas ned som pdf.
Katalogerna 151 och 152, Linnés nätverk och Linnaeus' network, är tillgängliga som pdf:er.
Katalog 153, Selma Lagerlöf 1858-2008..., är tillgänglig som pdf.

 Övriga skrifter
Skrifter i mycket blandade ämnen.

 KB:s termlista
Termer som rör KB:s verksamhet i samarbete med Rikstermbanken

Vänböcker

  •  Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna 
    KB-medarbetaren Anna Wolodarski har bidragit med ett kapitel till Riksarkivets publikation Fragment ur arkiven : festskrift till Jan Brunius / red.: Marie Lennersand, Åsa Karlsson och Henrik Klackenberg, Stockholm : Riksarkivet, 2013
  •  SAMKjell - en digital vänbok till Kjell Nilsson
    I samband med att KB:s mångårige medarbetare Kjell Nilsson gick i pension producerades den digitala vänboken SAMKjell.
  •  Ledarskap och lidelse - En vänbok till KB:s riksbibliotekarie Gunnar Sahlin

    Beställ publikationer via vårt beställningsformulär.
Senast uppdaterad: 2014-09-12
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Katalog 153, Selma Lagerlöf 1858-2008..., är tillgänglig som pdf.

Katalogerna 151 och 152, Linnés nätverk och Linnaeus' network, är tillgängliga som pdf:er.

Sveriges nationalbibliotek