2010-06-15

Vykort

Vykort med många olika motiv ur KB:s samlingar.

Kungl. biblioteket har fantastiska samlingar av handskrifter, kartor, bilder, reklamtryck och affischer. Vårt vykortssortiment ger en antydan om den oerhörda bredden.

Pris 10 kr för enkla och 15 kr för dubbla inklusive kuvert.

Innehållsansvar: Linda Nälsén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Beställ här

Sveriges nationalbibliotek